Over Ons

Actief sinds 1950

De ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade (GVRB) bewaakt al bijna 75 jaar het ’s-Gravenzandse strand. Met circa 250 leden organiseren we opleidingen, plegen we onderhoud aan materiaal en vastgoed, organiseren we vrijwilligersactiviteiten en geven we invulling aan de preventieve en repressieve (strand)hulpverlening rondom het ’s-Gravenzandse strand en de Zandmotor. De GVRB werkt nauw samen met diverse organisaties om de strandveiligheid te waarborgen.

Wij staan voor een veilig verblijf aan de Westlandse Noordzeekust en dragen hier preventief, proactief en repressief aan bij. Ook bieden wij hulp bij wateroverlast, overstromingen en natuurrampen in geheel Nederland. Dit doen wij met goed opgeleide vrijwilligers en specialistische reddingsmiddelen.

Strategie

Onze strategie is ontwikkeld rond drie strategische pijlers.

Preventie:

 • Het geven van voorlichting over het bestrijden van de verdrinkingsdood;
 • Het geven van voorlichting aan bezoekers van de Westlandse Noordzeekust;
 • Het geven van advies aan partners en overheden.

Proactief:

 • Het opleiden en trainen van lifesavers en lifeguards;
 • Oefenen met onze lifeguards en hulpverleningspartners;
 • Het informeren van bezoekers van de Westlandse Noordzeekust;
 • Het gereed stellen van onze reddingmaterialen en ondersteunende ICT-systemen.

Repressie:

 • Inzet van de strandwacht in het zomerseizoen om hulp te bieden aan strandbezoekers langs de Westlandse Noordzeekust;
 • Het hele jaar door een alarmploeg oproepbaar om mensen in nood aan de Westlandse Noordzeekust te helpen;
 • Een Nationale Reddingsvloot eenheid inzetbaar voor hulp bij wateroverlast, overstromingen en natuurrampen in geheel Nederland.

  Financiën

  De GVRB heeft een dienstverleningsovereenkomst met Gemeente Westland voor de strandbewakingsactiviteiten. Daarnaast voorziet Gemeente Westland de reddingsbrigade van groot materiaal en gebouwen volgens een vast investeringsschema. De leden betalen jaarlijks contributie voor alle verenigingsactiviteiten. Ook ontvangt de GVRB jaarlijks giften en schenkingen. Deze middelen worden aangewend voor speciale projecten die niet uit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden.

  Jaarverslag

  Het jaarverslag van de GVRB geeft een goed beeld over het functioneren van de vereniging, activiteiten, werkzaamheden en hulpverleningen. Klik hier voor het meest recente jaarverslag.

  Privacybeleid

  De GVRB hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door GVRB dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het privacybeleid is opgesteld om de privacy van leden en personen die met de GVRB in aanraking komen te kunnen garanderen. Lees hier meer over het privacybeleid.

  Cookies

  Klik hier om je toestemming voor cookies in te trekken.

  Missie

  Onze missie ligt vast in onze doelstelling.

  De ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade heeft ten doel:

  • de verdrinkingsdood te bestrijden;
  • hulp te verlenen aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen te water;
  • het zwemmend en het varend redden te bevorderen;
  • het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het redden van drenkelingen in het bijzonder;
  • hulp te verlenen aan drenkelingen en andere door ongevallen getroffen personen.

  Identiteit en kernwaarden

  Wij staan voor de onderstaande kernwaarden:

  • Professionele en deskundige dienstverlener
  • Daadkrachtig en draagkrachtig
  • Sociaal en collegiaal
  • Actief en betrokken
  • Transparant en toegankelijk
  • Maatschappelijk betrokken

  Organisatie

  De organisatie van de GVRB bestaat uit een bestuur en verschillende commissies en werkgroepen. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur van de ‘s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade bestaat uit de volgende personen:

   

  • Voorzitter en ICTPatrick van Eijsden
  • Secretaris en vrijwilligerszakenJony Bruin
  • PenningmeesterNiek Slegt
  • OperatiesFlorian de Krom
  • Voorlichting & Werving en vrijwilligerszakenDaphne Smit
  • Materiaal & VastgoedMathijs van de Kuil
  • OpleidingenLars Pepermans

  Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

  Close Popup
  Privacy Settings saved!
  Privacy-instellingen

  Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons privacybeleid. Onderstaand kunt u uw privacy instellingen aanpassen.


  Google Analytics
  Via onze website wordt een cookie geplaatst van "Google Analytics". Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

  Alle afwijzen
  Alle accepteren
  Open Privacy settings